Polityka prywatności

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „RADPAK”) jest RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących z siedzibą we Włocławku, ul. Okrężna 2, 87-800 Włocławek, posiadającą nr NIP 888-040-12-89 oraz nr REGON 910135891, o kapitale zakładowym 1.000.000 PLN.

Anonimowość

Internauci korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Większość zasobów zgromadzonych w serwisie nie wymaga pozostawiania informacji o sobie, pozwalając na swobodną nawigację po stronach.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do: dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

Dane osobowe

Możecie Państwo korzystać z naszej strony bez udostępniania nam prywatnych informacji. Jednakże, jeśli chcielibyście otrzymać szczegółowe informacje na temat naszej oferty, konieczne jest przesłanie nam danych osobowych umożliwiających kontakt. Kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo powierzanych nam danych osobowych. Stosujemy się ściśle do postanowień Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz.883) oraz wytycznych prawa europejskiego, stosowanego w krajach UE.

Nagrywanie rozmów telefonicznych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą nagrywania rozmów”.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi Interesanta przez Administratora, zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów telefonicznych i interesu prawnego Administratora.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda, przez którą rozumie się kontynuowanie rozmowy telefonicznej po zapoznaniu się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą nagrywania rozmów”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy jednak, iż zgoda na nagrywanie jest dobrowolna, ale niezbędna do uzyskania połączenia telefonicznego.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo byśmy dalej przetwarzali dane prosimy o kontakt.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  6. przeniesienia Pani/Pana danych osobowych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Okrężna 2, 87-800 Włocławek lub drogą e-mailową pod adresem: info@radpak.pl.

Łącza do stron zewnętrznych

Strona internetowa RADPAK może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od nas i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy je wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Strony te mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych — zachęcamy więc do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej witryny oraz do zapoznania się z politykami prywatności w każdym innym serwisie gromadzącym dane osobowe. Nie bierzemy także odpowiedzialności za informacje prezentowane na takich stronach ani za inne działania prowadzone za ich pośrednictwem.

Zabezpieczenia

Witryna zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników RADPAK. Nad dostępem do informacji czuwa zaawansowany system zarządzania uprawnieniami, co w połączeniu z szyfrowaniem wybranych danych w bazie danych chroni przed uzyskaniem dostępu do nich nieuprawnionym osobom.

Wyrażenie zgody

Korzystanie z witryny internetowej RADPAK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszej Polityce Prywatności oraz na przetwarzanie przez RADPAK danych osobowych podawanych przez Użytkownika do wyżej wymienionych celów lub celów określonych w treści stron.